Staňte sa pánom svojho hlasu a naučte sa ho naplno ovládať. Totiž každý jeden hlas vie s niečím zaujať, či je tenký, hrubý, silný, slabý.

My vás naučíme ako s ním zaujať a iných osloviť.

Hlasový kurz

Prečo sa zdokonaliť vo svojom hlasovom prednese? Pretože kto ovláda svoj hlas, tak ten omnoho viac zaujme, než ten kto brbloce. Po úspešnom kurze vás zaradíme do našej hlasovej databázy.

Ako bude vyzerať kurz hlasovej prípravy?

TEORETICKÁ ČASŤ (cca 45 minút)

– ako správne používať hlasivky a ako sa vyhýbať rečovým vadám

– starostlivosť o hlasivky

– artikulácia a jej vplyv na hovorené slovo

– ako sa správne nadychovať a prečo je to dôležité

PRAKTICKÁ ČASŤ (cca 2 hodiny)

– hlasové cvičenia = čo by mal redaktor spraviť pred každým nahrávaním, ukážka a tréning

– nádych a výdych = práca s bránicou

– nahrávanie čítaného textu = každý z účastníkov nahrá vlastný video príspevok

– počúvanie hlasových / video záznamov, ich analýza

CENA za kurz 120 eur bez DPH

Pokiaľ máte záujem napíšte nám na info@reklamnyhlas.sk